منابع پایان نامه ارشد با موضوع بازده سهام، سود شرکتها، بورس اوراق بهادار

زمستان 1388 Islamic Azad University Arak Branch Faculty of Management-Department of Accounting ((M.A)) Thesis Subject: The Investigation of Relationship Between Earnings Management Behavior of Holding Companies and the Stock Return of Parent Company Accepted in Tehran Stock Exchange Super visor: S.Jabbarzadeh... ادامه

دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، عوامل موثر، مقایسات زوجی

راه‌اندازی 2 D2 میزان دانش کارکنان سازمان در بهره‌برداری (راحتی در استفاده کاربران) 3 D3 میزان حمایت مدیران از تکنولوژی‌های جدید 4 D4 هزینه خرید تکنولوژی 5 D5 هزینه نیروی انسانی... ادامه

دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، جامعه آماری، عوامل موثر

آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از: در این تحقیق در راستای بررسی وجود یا عدم وجود شاخصی در میان شاخصهای تاثیرگذار بر انتخاب تکنولوژی از آزمون تی استودنت مستقل (آزمون... ادامه

دانلود پایان نامه درباره روش تحقیق، استاندارد، جامعه آماری

بندی نمودند. مقدمه هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و... ادامه

دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، DEMATEL

شبکه ای، روش نی و شفافیت آن در انعکاس ارتباطات متقابل میان مجموعه وسیعی از اجزاء می باشد. به طوری که متخصصان قادرند با تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات (جهت و شدت اثرات)... ادامه

دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، تصمیم گیری

قابلیت های فنی دریافت کننده آن، قابلیتهای دانش دریافت کننده آن، توانایی های پرسنلی دریافت کننده، زیرساخت های مناسب بین دو بخش درگیر و مدیریت انتقال تکنولوژی بستگی دارد. ]31262957[ نشان... ادامه

دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، بهره بردار

محصول. این اقدامات ممکن است در مرحله اول فرایند انتقال تکنولوژی؛ یعنی زمان انعقاد قرارداد، صورت پذیرد و یا اینکه پس از بهره برداری انجام شود. طبیعی است این تطابق مستلزم داشتن نیروی... ادامه

دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، بهره بردار

تکنولوژی به فرایند تولید وارد می شود. در انتقال افقی ، تکنولوژی از یک سطح توانمندی در کشور یا شرکت دیگر به همان سطح توانمندی در محل دیگری منتقل می شود. در این حالت هرچه سطح گیرنده... ادامه

دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، توانایی ها

د یا ندارد. در حالی که در تئوری فازی درجات نسبی عضویت اعضا در مجموعه مجاز است. فصل دوم 2-1- مقدمه امروزه تکنولوژی کلید طلایی رقابت در دنیای کار و تجارت و لازمه رشد اقتصادی سازمان ها و... ادامه

دانلود پایان نامه درباره تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، عوامل موثر

صرف این امر کرده اند در حالی که در همین زمان این رقم در کشور ما در حدود کمتر از 3/0 درصد از بودجه سالیانه بوده است. علاوه بر اینها فرایند انتقال تکنولوژی دارای بعضی از مقیاس های احتیاطی... ادامه