فریلنسینگ

تحقیقات انجام شده در دانشگاه های هاروارد و پرینستون در بین سال های 2005 تا 2015 نشان می دهد که سهم مشارکت آمریکایی در شغل های جایگزین از 10.7 درصد به 15.8 درصد افزایش پیدا کرده است. شغل های... ادامه

پایان نامه درباره ارتباط با مشتری و بازنشستگی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} بازار فریلنسرها رقابتی است و نیاز به فریلنسرهای قابل اعتماد و با کیفیت و حرفه ای همیشه وجود دارد. می توانید در هر زمان و... ادامه

تحقیق درمورد شرایط محیطی و بهینه سازی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} یکی از شرایط اصلی که میبایست برای بهینه سازی انجام یک فرآیند صنعتی مورد بررسی قرار داد، میزان پایداری آنزیم در شرایط محیطی... ادامه

تحقیق درمورد مهار فعالیت و فرآیندها

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} به منظور بررسی پایداری دمایی ساختار آنزیم درمحیط مایعات یونی ایمیدازولیومی با آنیون -PF6 در غلظت 100 % ، در دمای °C 85، به مدت 1... ادامه

تحقیق درمورد پایداری و مناسبت

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} مایعات یونی ، ، ، ، ، بر اساس روش گفته شده در بخش 3-3-1، سنتز شدند. گرانروی این مایعات یونی با افزایش طول زنجیره افزایش مییابد و... ادامه

تحقیق درمورد بهینه سازی و مشاهده

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} آنزیم لیپاز مقاوم به دما (TTL) توسط باکتری ترموانروباکتر ترموهیدروسولفوریکوس نوعی آرکئاباکتر گرمادوست ترشح میشود. این باکتری... ادامه

تحقیق درمورد حالت طبیعی و بهینه سازی

.estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} .estp-changedby-essin a{color:#3104B4 !important} VEnzyme: حجم آنزیم در مخلوط واکنش بر حسب میلی لیترVTotal: حجم نهایی مخلوط واکنش بر حسب میلی لیتر جدول 3-7- نحوه تهیه مخلوط سنجش فعالیت... ادامه