پایان نامه با واژه های کلیدی عرضه کننده، عرضه کنندگان، جبران خسارت، حقوق مصرف

شده باشد، باید مطابق آن عمل کرد وگرنه این اطلاع رسانی لاجرم باید متعارف باشد. علاوه بر این مطابق این ماده‌، فقط تولید کنندگان وظیفه الصاق را بر عهده دارند و توزیع کنندگان کلی و جزیی... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی عرضه کننده، حقوق مصرف، حقوق مصرف کننده، عرضه کنندگان

از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت ومجانیت بگذاردکه در نتیجه ضمان ساقط می‌گردد. (موسوی بجنوردی‌، 1379) 2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده بنابر این هر شخص مصرف کننده به واسطه‌ی... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارات، قاعده لاضرر، مطالبه خسارت، حقوق مصرف کننده

چکیده در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه محدودیت ها، کاپیتولاسیون، ارزش اطلاعاتی، ناصرالدین شاه

metatext, the information gets divided into relatively prominent and relatively backgrounded parts (tending to mean relatively important and relatively unimportant), which in turn can bear ideological implications at the sentential level. Chapter FourResults and Discussion IntroductionThe previous chapter dealt with the... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه translated، an، In، Ney

translationویژگی های طبیعی ایران ، زمینه و علت این تنوع اجتماعی بود.Ney translation جغرافیای طبیعی این سرزمین یک موزائیک اجتماعی بود. “Land” in Oxford Advanced Dictionary is used to refer to “a country or region in a way which... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه as:، Back-translated، translated، not

are listed below were used in the process of this research. The main corpus was the original text of “Iran Between Two Revelutions” by Ervand Abrahamian in English and the other texts included two translations of this English book, one rendered to Persian by Ney publication and the other by Markaz publication. ... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه as:، translated، Back-translated، ideological

to him/her as the creator of a text. Schäffner (2003) argues that functionalist approach is another terminology for the study of scholars who support the idea that the aim of the TT is the main criterion in any translation. Functionalism approach to translation is a key shift from linguistic equivalence to functional... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه social، not، ideologies، ideology

macro context we mean cultural, political, historical, and social structure in which a communicative event occurs. Micro context shows the characteristics of the instantaneous situation and relations in which a communicative event occurs (Van Dijk, 1998).Micro context is defined in Van Dijk (1998) as the concept of cognition... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه language، ideological، discourse، social

nsTo fulfill the objectives of this study, the following research questions were posed: • Do particular socio-cultural constraints of the translator affect his/her translation? • Do particular ideological constraints of the translator affect his/her translation? 1-4. Significance of the studyIn recent years professionals... ادامه