۵-۳-۷- پرهیزاز عیب جویییکی دیگر از ارزشهای اخلاقی در روابط اجتماعی، پرهیز از عیب جویی است.عیب جویی در کلام علمای اخلاقی چنین معنا شده است: (نراقی، بی تا: ص ۳۸۹)«و این از علامات خباثت نفس و عیبناک بودن صاحب آن …

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۳۱ ادامه مطلب »

هم چنین حضرت علی (ع) چهل تن از زنان بصره را در لباس مردان با او موافقت فرمود تا در راه چشم بیگانه بر او نیفتد. اهالی بصره را عفو عمومی داد و کلیۀ مجرمین و مقصرین آن شهر را …

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۳۷ ادامه مطلب »

این مکتب از حدود آغاز غیبت کبری به وسیله قدیمیین: ابن ابی عقیل عُمانی معاصر کلینی (۳۲۹) و ابن جنید اسکافی (۳۸۱ق) آغاز شد، و مکتب فقهای محدث را برچید و تاکنون ادامه دارد.روش و ماده فقهی: ماده فقهی آنها …

بررسی تطبیقی شهادت زنان در مذاهب خمسه- قسمت ۲ ادامه مطلب »

Concept of business leadership amd managing a corporate team as a manager or supervisor symbol inspiring and coaching members as a 3D illustration.

طرح مسئله   اهمیت موضوع   سوالات تحقیق   کلان   خرد   طرح مسئلهزنان سرپرست خانوار مقوله است که در چهارچوب رفاه خانواده امر مهمی تلقی می شود و حقیقتاً زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از …

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار ۶۰ص ادامه مطلب »

Hands of multi-ethnic team assembling jigsaw puzzle, multiracial group of black and white people joining pieces at desk, successful teamwork concept, help and support in business, close up top view

Hadith history of BahrainSupervisorDr. Mahdi MehriziAdvisorQasim JawdiByMahdi solaymani-e AshtianiJune 2009     . ر.ک: «مراکز حدیثی شیعه، فعالیتها و بایستهها»، مهدی مهریزی، علوم حدیث، ش ۳۳٫ ↑   . الوجیزه، ص ۴؛ نهایه الدرایه، ص ۸۰؛ مقباس الدرایه، ج ۱، ص ۵۷٫ ↑   . کتاب العین، …

تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۴۰ ادامه مطلب »

Digital transformation concept. Binary code. Programming.

«این شخص را نام انس و در خانه طفلی داشت که موسوم به سنان بود و او بود که پس از چندی در کربلا حسین بن علی را شهید ساخت، آن هنگام سنان طفل بود و زیادتر از هشت سال …

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۳۴ ادامه مطلب »

Technology, Data, Digital Display, Internet, Financial Figures

زنان سرپرست خانوار بیشتر در چه مشاغلی فعال و چه مقدار دست مزد دریافت می کنند؟   با توجه به میزان تحصیلات پایین در این قشر از زنان جامعه، اکثرا در مشاغلی با درآمد و منزلت پایین اجتماعی (دست فروشی، …

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار ۶۰ص- قسمت ۲۷ ادامه مطلب »

ماده چهاردهم۱- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این پروتکل از اعتبار مساوی برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.۲- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این پروتکل را به تمام کشورهای …

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۲۷ ادامه مطلب »

Abstract Technology Binary code Background, Digital binary data Grid, Technology Concept.

. منصور نصیری طیبی،ایالت فارس و قدرتهای خارجی،ص۶۲ ↑   .منصور نصیری طیبی، ایالت فارس و قدرتهای خارجی، ص ۱۶٫ ↑   . انقلاب مشروطیت در فارس، ص ۶۲ وایالت فارس و قدرتهای خارجی، ص ۱۷ و ۱۶ و غلامرضا میرزایی دره …

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۲۵ ادامه مطلب »

پژوهش:فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن …

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت ۳ ادامه مطلب »