digital dna

 ۲-۱-۱تعریف نگرش مفهوم نگرش، امروزه یکی از مفاهیم کلیدی در روانشناسی اجتماعی است که از دهه ۱۹۵۰ به بعد متداول گردیده و توجهات زیادی را در بین محققین به خود جلب کرده است و تحقیقات فراوانی نیز در این زمینه …

نگرش به ازدواج ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,