AI (Artificial Intelligence) concept.

    ۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر …

فایل پژوهشی :
مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است مصوبه مجلس را پس از طی مراحل قانونی (در صورتی که حسب مورد به تأیید شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده باشد …

پایان نامه
 فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که …

پایان نامه درباره
قانونگذاری
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,