دسته: فایل های رشته حقوق

فایل پژوهشی : مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

    ۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس اصل۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...

پایان نامه درباره قانونگذاری

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که...