۲۸ ۵ ۱ فراوانی تاثیر گذاری مثبت به واسطهبرخورد مدیر و مسولین ۶ ۵۷٫۸ ۳۳٫۷ ۶ ۱٫۲ درصد جدول شماره (۴- ۱) توزیع فراوانی پاسخ گویی به شاخص تصویر ذهنی۴-۳-۷) بررسی پاسخ گویی مشتریان به شاخص کیفیت ۱ :نمودار ۴-۱۶ …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی … ادامه مطلب »

Futuristic technology background. Internet data connection. Cloud networks.

نمودار (۴-۸) مدت زمان کارکرد با شرکت تکمیل را نشان می دهد . این اطلاعات بیان می کند که سابقه کار ۸/۹ درصد شرکت های فرش زیر ۱سال ، ۵/۴۱ درصد بین ۳-۱ سال ، ۲/۲۳ درصد بین ۵-۳ سال …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
3d robot hand typing keyboard

تجزیه و تحلیل دادهها۴-۱ مقدمهتجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده باابزارهای معتبر یکی ازپایه های اصلی هر مطالعه است . پس از گردآوری دادهها، مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داده ها معروف استآغاز میشود. …

جستجوی مقالات فارسی –
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در کلیه …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , ,

۳-۹) مقیاس وطیف اندازه گیریدرپژوهش حاضر مقیاس اندازه گیری ، مقیاس رتبه ای ( ترتیبی) است . در این نوع مقیاس به طور نسبی شدت وضعف، اندازه صفت یا ترجیحشان نیز مشخص می گردد . این شدت وضعف به صورت …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

متعیر مستقل(پیش بین): متغیری است که متغیر وابسته ( ملاک ) رابه صورت مثبت ومنفی تحت تاثیر قرار میدهد. ( حافظ نیا، ۱۳۸۹، ۴۹).دراین تحقیق متغیرهای مستقل عبارتند از: تصویر ذهنی، کیفیت خدمات، سرعت ،امانت داریو قیمت.متغیر وابسته (ملاک) : …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,
Abstract blue digital background, tunnel of glowing rings, 3d illustration

هدف از شیرینگ صاف و هموار کردن سطح فرش می باشد. شیرینگ یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مراحل در چرخه تکمیل است.اجزاء تشکیل دهنده شیرینگ : برش پشت، برس روی فرش، ۲ تیغه سوار برهم یکی تیغه تخت …

تحقیق –
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در کلیه شرکت های …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

این نکته قابل توجه است که با تنظیم سرعت تامبور می توان سرعت حرکت فرش را از ابتدای تشت آهار تا انتهای تامبور تعیین نمود.فرش ها بعد از خشک شدن کامل و طی مراحل ذکر شده یکبار دیگر توسط شیرینگ …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , ,

ماشین آلاتی که تولید کننده این تکنولوژی هستند در سیستم آلمانی Textima و در سیستم بلژیکی انواع ماشین های شونهر (shunher)- HCP-CRX-ADR و… می باشند که فرش هایی تولید می کنند که فاقد ضایعات پشت هستند.برای مثال بافت CRX دارای …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:
abstract modern background

سرعت در تغییر با توجه به تولیدات سریع کالا و خدمات و عرضه محصولات جدید، شما باید دارای سرعت مناسب در تغییرات خود باشید تا بتوانید همزمان با اشباع محصول قبلی خود در بازار، اقدام به تولید محصولی جدید تر …

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,
A hand holding a flashlight uncovering hidden arrow sign. Business vector concept illustration

بسیاری از شرکت ها از طریق سرعت عمل در صدد کسب یک مزیت رقابتی اند. آنها دارند به بازاریابان سریع العمل تبدیل می شوند و هنر فشردگی سیکل زمانی و سرعت را در بازار فرا می گیرند.(کاتلر،۱۳۸۲، ۳۲۶)در حال حاضر …

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت تکمیل فرش (مطالعه موردی در … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,