کانال سازی – کانالسازی – مراحل کانال سازی فوریه 6, 2021 متفرقه   توضیحات جامع در مورد کانال سازی کانال سازی چیست؟ آیا شما نیز به دنبال اجرای مراحل کانال سازی  ساختمانی به بهترین شکل ممکن هستید؟ آیا می دانید که هزینه …

کانال سازی – کانالسازی – مراحل کانال سازی ادامه مطلب »

  بررسی بروکر آلپاری بصورت کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لات های مختلف برای شما به عبارت زیر است 1 لات = هر پیپ 10 دلار محاسبه میشود 0.1 لات = هر پیپ 1 دلار محاسبه میشود 0.01 …

پیپ PIP در فارکس چیست و چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کنیم ادامه مطلب »

Business man young entrepreneur writing some new project calculations on gray wall

.۰۰۴       N of Valid Cases     ۱۰۰           با توجه به مقدار sig .004)) که از سطح ۰٫۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. نتیجه …

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۲۶ ادامه مطلب »

برای اینکه نتایج به دست آمده ارزشمند بوده و بتوان از این نتایج در تصمیم گیری ها استفاده کرد، باید ابزاری که برای جمع آوری داده ها استفاده می شود دارای پایایی واعتبار کافی باشد بنابراین در هر تحقیقی باید …

پایان نامه نهایی_۳- قسمت ۱۳ ادامه مطلب »

Businessman hand holding five star symbol to increase rating of company concept

۳-۱-۳-۲- رکن مادی   مرتکبین جرایم این مواد قانونی عبارت از «هر کس» که شامل هر شخص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی نمی توانند به عنوان مرتکبین این جرایم شناخته شوند. رفتار مجرمانه جرم جعل رایانه ای همانند جعل …

حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۷ ادامه مطلب »

Abstract blue digital background, tunnel of glowing rings, 3d illustration

بنظمی که از آفرین گفته شدپسندیده باشد سخن از علی         زفان و سخن دارم از آفرینازو آفرین گوی اشکفته شدشود نو،حدیث کهن در علی( ربیع، ۱۳۸۸: ۲۹۹ پ )     ۴-۱۲-۱-۳- قافیه«قافیه نیز یکی از …

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۴۸ ادامه مطلب »

۱۰۰     ۱۸۵     ۱۰۰     ۳-۴- ابزارپژوهشبه منظور گردآوری داده‌های مورد نظر جهت پاسخ به سؤالات پژوهش، دو نوع مقیاس مورد استفاده قرار گرفت:۳-۴-۱- شایستگی‌های عاطفی – اجتماعیمقیاس محقق ساخته شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی که بر …

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۱۷ ادامه مطلب »

۱- رضا،استادی – پیشین ٌ۱۴ ↑   ۲-. علی اکبر، دهخدا – لغت نامه، ج ۲۳، حرف دال ↑   ۳– در متون فقهی عبارت از فعلی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب تلف نفس یا عضو انسان …

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۳۱ ادامه مطلب »

۷- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی به زندان یا بازداشتگاه رفتهاید؟   محققساخته       ناکامی منزلتی     ۱- قوانین راهنمایی و رانندگی برای مردم عادی و طبقات پایین وضع شده و قانونگذار خود آن را …

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۱۲ ادامه مطلب »