جمع بندیبا مقایسه مسئله حل شده از دو روش فوق الذکر با توجه به این که مسئله ای نوعی با مقیاس کوچک از روش حل دقیق توسط اکسل و لینگو حدود ۲ ساعت زمان برده و حل مسئله با مقیاس …

تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه- قسمت … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , ,

شکل ۱-۴ نشان دهنده پارامتر هزینه استفاده از هر منبع در هر حالت اجرای فعالیت و در هر دوره از انجام پروژه ی مورد مثال می باشد:شکل ۱-۴- هزینه استفاده از هر منبع در هر حالت از انجام پروژه در …

تحقيق دانشگاهی –
تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , ,

Q جبهه بعدی پارتو می باشد. Fi=Qمحاسبه پارامتر کنترلی به نام فاصله جمعیت [۱۸۹]این پارامتر برای هر عضو در هر گروه محاسبه می شود و بیان گر اندازه ای از نزدیکی نمونه مورد نظر به دیگر اعضای جمعیت آن دسته و …

دسته بندي علمی – پژوهشی :
تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , ,
3D illustration planet earth connected to a computer close up

(۳-۲۱)   در مدل فوق تابع هدف شماره (۱۲-۳) مجموع هزینه های در اختیار گرفتن تمام منابع برای اجرای فعالیت ها در کل دوره زمانی برنامه ریزی و برای تمامی حالت های اجرای را به علاوه هزینه تخطی از افق …

دسته بندي علمی – پژوهشی :
تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه- …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با:

به‌طور کلی متاهیوریستیک‌ها به عنوان تکنیک‌های پیشرفته‌ای مطرح هستند که در واقع از ترکیب تکنیک‌های سطوح پایین‌تر برای بررسی گسترده‌تر و در عین حال متمرکزتر فضای جستجو به‌دست آمده‌اند.در سال‌های اخیر، کلمه متاهیوریستیک به تمام الگوریتم‌های مدرن و سطوح بالا …

تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,
Data, DNA, Technology, Internet, Molecular Structure, Blockchain, Black Background

نخبه گرائی را می توان به معنای حفظ و نگهداری اعضای خوب جمعیت و انتقال مستقیم آن ها از نسلی به نسل دیگر تعریف نمود.در مسائل بهینه سازی تک هدفه، اعمال نخبه گرائی از طریق روشهای مختلفی صورت می پذیرد. …

تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه- … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,

عملکردهای انسانی در طبیعت برآیندی است از تصمیم گیریهائی که بر مبنای میزان علم او به تمامی گزینه های محتمل و نتایج حاصل از انتخاب هریک از آن ها صورت می گیرد. در عمل، فرایند تصمیم گیری معمولا با توجه …

پژوهش –
تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,

مسئله عمومی در این روش یافتن کوتاه­ترین مسیر بین دو رأس در یک گراف است. در ابتدا هر یال یک مقدار تصادفی به عنوان فرومون اولیه دریافت می­ کند  و در طول اجرای الگوریتم غلظت­ فرومون[۲] برخی از مسیرها (احتمال …

الگوریتم مورچگان ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: ,