فصل پنجم فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری مقدمه نتیجهگیری، مرحله نهایی کار عملی پژوهش است. این مرحله به چند دلیل حائز اهمیت خاصی است. همه نتایج پژوهش در این قسمت مشخص میشوند. بسیاری از افراد تنها به نتایج پژوهش …

مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراکت‌های استراتژیک درموسسات … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , ,