یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد ملی شان به صادرات یک یا تعداد محدودی کالا است. این موضوع در ایران به صورت وابستگی درآمد دولت به صادرات نفت به وضوح قابل مشاهده …

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه … ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , ,

RMSE MAE R SQURE ۲۰۲۳٫۱۴۲ ۱۹۸۴٫۳۹۲ ۹۹٫۵ جدول ۴-۹- مقادیر خطای به دست آمده با استفاده از شبکه عصبی مدل MLP با بررسی عوامل پیشین RMSE MAE R SQUARE ۵۰۳۲٫۱۲ ۳۲۵۳٫۰۱۴ ۹۷٫۵ شکل ۴-۴-نمای پرسپترون سه لایه با اتصالاتش ۴-۱۰-۲-پیش …

دسته بندي علمی – پژوهشی :
بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت …
ادامه مطلب »

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,