معیارهای تشخیصی DSM-5 واسه مشکل وسواسی- جبری

معیارهای تشخیصی DSM-5 واسه مشکل وسواسی- جبری وجود وسواس های فکری، اجبارها، یا هر دو وسواس های فکری در موارد 1) و 2) تعریف شده ان: افکار، تکانه ها، یا خیالات تکراری و پایداری که درزمان یه... ادامه

علوم انسانی اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

علوم انسانی اسلامی دیدگاه امام خمینی (ره) :   1- تحویلی نگری، آسیب علوم موجود : حضرت امام (ره) در یک آسیب شناسی کلی ، مهمترین مشکل علوم موجود رو در تحویلی نگری در علم می دونه ، از نظر... ادامه

الگوهای دانشگاهی غرب

الگوهای دانشگاهی غربالگوی لیبرال- اکسبریجی هشت سده قدمت داره. دو نمونه برجسته اون، دانشگاهای آکسفورد (1200 م) و کمبریج (1209 م) بوده که از آن دو با هم «اکسبریج» تعبیر می شه. از مهمترین... ادامه

همبستهای خوشحالی شغلی

همبستهای خوشحالی شغلی : به دو دسته عوامل محیطی و شخصی تقسیم می شن: 2-1-37-1- همبستهای خوشحالی شغلی مربوط به عوامل محیطی :  1- سطح شغل: تحقیقات معمولاً به تأیید رابطه بین سطح شغل و خوشحالی... ادامه

یافته های دلبستگی ضعیف

یافته های دلبستگی ضعیف فروید (1935؛ به نقل از کاپلان، 2000؛ ترجمه فیروز بخت، 1390) به فکر بود که روابط ابتدایی (کودک با مادر)، پایه و زیر بنای مشکل هیجانی بعضیه. کودکانی که به اندازه کافی به... ادامه

عوامل مؤثر در تشکیل سبکهای تفکّر

عوامل مؤثر در تشکیل سبکهای تفکّر 2-2-4-1- فرهنگ فرهنگ، مثل متغیرهاییه که در تغییر سبکهای تفکر نقش داره. بعضی فرهنگها به بعضی از سبکهای تفکر بیشتر اهمیت میدن. مثلا در آمریکای شمالی تأکید... ادامه

نظریهای انگیزه پیشرفت

نظریهای انگیزه پیشرفت   نظریۀ نسبت دادن(اسناد) اولین فرض اساسی نظریه اسناد اینه که، جست و جو واسه درک و فهم کارها و عامل رویدادها، مهم ترین منبع انگیزشی انسانه. نظریه اسناد کوششیه... ادامه