Pink pencil is being out of line of pencils. Pink is representing feminity and girl power.

علائم تجاری، تنها حمایت های ملی داخلی یا حداکثر منطقه ای را به دارنده آن اعطا می کند اما دامنه اعمال و شناسایی نام دامنه، جهانی است.[۷۶]   ۲-۳-۷-۶ برندالف: بند اول: تعریف برنددر فرهنگ و لغت برند چنین تعریف …

بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی- قسمت ۱۰ ادامه مطلب »

در زمان من نماندم او من شدطفل بودم هنوز مرد شدم(همان، ۴۶۱-۴۵۷)سنایی در این گشت وگذار در عالم عقل کل به پرده‌ی سالکان طریقت و بعد از آن ارباب توحید و عبودیت بر‌خورد می‌کند و جانش سراسر شیفته‌ی آنان می‌شود …

تحلیل قیاسی مفهوم سفر در سیرالعباد إلی المعاد سنایی و هشت کتاب سهراب سپهری- قسمت ۱۲ ادامه مطلب »

Digital technology concept. Binary code.

ب ـ جهت صدور روایت برای بیان معارف واقعی قطعی باشد نه از روی تقیّه و مانند آن.ج ـ دلالتش نصّ باشد نه ظاهر.اگر روایتی این سه شرط را داشت و مفید جزم و یقین بود، حتی در اعتقادات و …

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های آیت‌الله معرفت و آیت‌الله جوادی آملی در مباحثی از علوم قرآنی (اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ)- قسمت ۹ ادامه مطلب »

A businessman carrying a briefcase stands at the bottom of a red ladder. He gazes up at the red ladder which disappears into the cloudy sky. The clouds allow for text and copy.

ماکزیمم اندازه دانه بندی   گرد گوشه بودن یا شکسته بودن دانه‌ها   هرچه اندازه دانه‌ها کوچکتر باشد، نسبت درشت دانه‌ها بیشتر خواهد بود .   اگر دانه‌ها گرد گوشه باشند در مقایسه با دانه‌های شکسته میتوان از حجم بیشتری …

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی ضایعات لاستیک تحت درجه حرارت های بالا- قسمت ۴ ادامه مطلب »

Abstract data representation.

۵٫کاهش دهنده ریسک۶٫موضع یابی۷٫شخصیت   ۸٫مجموعه ای از ارزشها۹٫چشم انداز۱۰٫اضافه ارزش۱۱٫هویت۱۲٫تصویرذهنی۱۳٫رابطه۱۴٫وفاداری     ۲-۱۸-ابعاد کارکردی نام تجاری:کارکردهای یک نام تجاری در ارتباط با ویژگیهای نامحسوس یا تصورات مصرف کننده از یک محصول و با نام تجاری خاص می باشد. این …

بررسی تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان(مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)- قسمت ۱۰ ادامه مطلب »

هرچند کتاب وی از نقایص ادبی و نارسا بودن عبارات به دور نیست و در بسیاری از مواقع به ترکیبات نا مأنوس پرداخته، هر چند احتمال دارد در حین نگارش لغات و ترکیبات جمله ها دستکاری هایی رخ داده باشد …

تاریخ‌ نگاری دوران افشاریه- قسمت ۷ ادامه مطلب »

Background of an abstract blue globe with networks.

درستکاری وصداقت: اولین ازمون سرمایه گذاری ازمایش صداقت کارافرین است بدین معنی که اگر گروه کارافرین صادق نباشد بعید است که اعتباردهنده یا سرمایه گذاری روی ان کار سرمایه‌گذاری کند.   تجربه : هر اعتباردهنده یا سرمایه گذار تمایل دارد …

تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری- قسمت ۷ ادامه مطلب »

۲-۲-۳ بازاریابی در حوزه ورزش ۲۹۲-۲-۴ صنعت ورزش ۳۱۲-۲-۵ مدل تقسیمات صنعت ورزش ۳۳۲-۳ بخش سوم: کسب و کار ۳۴۲-۳-۱ فضای کسب‌وکار ۳۴۲-۳-۲ معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار ۳۵۲-۳-۳ حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار ۳۵۲-۳-۴ وضعیت ایران درشاخص …

نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان- قسمت ۲ ادامه مطلب »

A cardboard space rocket launching with crumped paper as clouds of smoke on a blue background.

ظاهر   پودر قرمز شماره Colour Index   C.I. Natural Yellow 23C.I. Constitutin 75400 شماره ثبت CAS   481-74-3   Emodin   خصوصیات رنگی و شیمیایی   ساختار شیمیایی نوع رنگ   Natural dye   Carminic acid  

درست است كه امروزه از تربیت كودك زیاد سخن به میان آمده و این سخن بر زبان‌هاست كه كودك در جهان امروز مورد تكریم واقع شده و همه تلاش‌ها برای تربیت اوست اما توجه جهان امروز به كودك بیشتر از …

تربيت مذهبي كودک- قسمت 15 ادامه مطلب »