موسسه حرف اخر

موسسه حرف آخر اولین مجموعه و در حال حاضر تنها مجموعه ای در ایران است که با تیم تصویرسازی (شهودی) با تکنولوژی انیمیشن فیلم های آموزشی دبیرستان و کنکور را در قالب DVDهای آموزشی تولید... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی عرضه کننده، عرضه کنندگان، جبران خسارت، حقوق مصرف

شده باشد، باید مطابق آن عمل کرد وگرنه این اطلاع رسانی لاجرم باید متعارف باشد. علاوه بر این مطابق این ماده‌، فقط تولید کنندگان وظیفه الصاق را بر عهده دارند و توزیع کنندگان کلی و جزیی... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی عرضه کننده، حقوق مصرف، حقوق مصرف کننده، عرضه کنندگان

از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت ومجانیت بگذاردکه در نتیجه ضمان ساقط می‌گردد. (موسوی بجنوردی‌، 1379) 2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده بنابر این هر شخص مصرف کننده به واسطه‌ی... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارات، قاعده لاضرر، مطالبه خسارت، حقوق مصرف کننده

چکیده در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی... ادامه

منابع و ماخذ پایان نامه translated، an، In، Ney

translationویژگی های طبیعی ایران ، زمینه و علت این تنوع اجتماعی بود.Ney translation جغرافیای طبیعی این سرزمین یک موزائیک اجتماعی بود. “Land” in Oxford Advanced Dictionary is used to refer to “a country or region in a way which... ادامه