تحقیق درمورد استاندارد، سهم بازار، بازار هدف

دانلود پایان نامه

میتواند درآینده هزینه های بسیاری را به سازمان تحمیل نماید و در بعضی مواقع حتی منجر به از دست دادن بازارهای هدف نماید به همین دلیل حوزه صادرات میبایست همکاری مناسب و اثربخشی با حوزه حقوقی و بازرگانی شرکت داشته و با همکاری آن دو حوزه این فرایند را بصورتی کامل و اثر بخش انجام دهد.
• ارتقاء کمی وکیفی حضور در نمایشگاه های بین المللی: یکی از راهکارهای معرفی محصولات در بازارهای هدف حضور در نمایشگاههای بین المللی میباشد. حوزه صادرات میبایست با ارتقاء کمی و کیفی این فرایند در نمایشگاههای بین المللی حضوری اثربخش داشته تا بتواند با معرفی محصولات خود به بازارهای هدف سهم بیشتری از آن بازارها را کسب نماید.
• توسعه تعامل با نمایندگان و مشتریان: با توجه به اینکه محصولات شرکت ایران خودرو میبایست از طریق نمایندگیها به مشتریها عرضه گردد، در نتیجه میبایست راهکارها و روشهای مناسبی را برای تعامل با نمایندگان ایجاد نموده تا از طریق آن بتواند با کمترین هزینه و کیفیت مناسب محصولات خود را به مشتریان عرضه نماید همچنین این تعامل سازنده باید با مشتریان نیز برقرار باشد تا از بازخوردهای دریافتی از مشتریان استفاده نموده و خدمات فروش و پس از فروش خود را با کمک نمایندگان ارتقاء بخشد.
• توسعه برند: همانطور که مشخص است برند شرکت ایران خودرو در بازارهای صادراتی بعنوان یک برند شناخته شده نمی باشد در همین راستا حوزه صادرات میبایست برنامه ای منسجم و هدفمند تهیه نموده تا از طریق آن موجب ارتقاء برند شرکت ایران خودرو در بازارهای هدف شود. این استراتژی تنها از طریق انجام پروژه های هدفمند در این بازارها ایجاد میشود و سازمان باید به آن نگاه بلند مدتی داشته باشد.
• چابک سازی فرایند لجستیک و توزیع محصول: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی صادرات در شرکت ایران خودرو مربوط به بحث لجستیک محصولات میباشد. انتقال محصولات بدلیل ضعف خطوط حمل و نقل کشور به بازارهای هدف با مشکل روبرو شده است و با وجود اینکه سازمان قادر است تقریبا ماهانه 10.000 خودروی خود را به بازارهای هدف ارسال نماید، بدلیل مشکلات حمل و نقلی کشور تنها 3.000 دستگاه خود را ارسال مینماید.
• چابک سازی فرایندهای صدور اسناد: به دلیل مشکلات پیش روی سازمان حاصل شده از محیط بیرونی(تحریم وگمرک و ..) سازمان باید راهکار مناسبی را برای انتقال اسناد تعریف نموده تا هر چه سریعتر مشکلات مربوط به این حوزه را حل نماید. در صورت برطرف شدن مشکل فوق تحویل خودرو هر چه سریعتر به مشتری صورت خواهد پذیرفت.
• ارتقاء قابلیت های شبکه نمایندگیها: به منظور ارائه خدمات فروش مناسب و پس از فروش به مشتریان و افزایش رضایت آنها میبایست شبکه نمایندگیهای صادراتی در هر یک از بازارهای هدف با توجه به شرایط محیطی و سیاستهای اتخاذ شده در آن بازارها ارتقا نماید این امر موجب میشود که هم سهم بازار صادراتی افزایش پیدا کند و هم هزینه های ناشی از خدمات پس از فروش کنترل شده و رضایت مشتریان در این خصوص افزایش پیدا کند.
• گسترش شبکه نمایندگیها: در راستای نفوذ به بازارهای صادراتی سازمان میبایست با توجه به ظرفیت آن بازار و سهم بازار کسب شده در آنجا نمایندگیهای فروش و پس از فروش خود را گسترش دهد که از این طریق بتواند بازار هدف خود را رشد و گسترش دهد علیرغم هزینه بر بودن این فعالیت فواید آن در آینده نصیب سازمان خواهد شد.
• توسعه نظارت و ارزیابی شبکه: این هدف استراتژیک به منظور انتخاب نمایندگیهای مناسب تعیین و تعریف شده است در همین راستا حوزه صادرات میبایست نظام ارزیابی مدون و مشخصی را برای شبکه نمایندگی بازارهای صادراتی خود تعیین و از آن طریق ارزیابی مناسبی از نمایندگیهای بازارهای هدف داشته باشد.
• توسعه کسب و کار نمایندگیها: برای ایجاد وفاداری نمایندگیها و کاهش هزینه های این حوزه، واحد صادرات در نظر دارد با ایجاد کسب و کارهای مکمل برای نمایندگیها از قبیل ارائه خدمات بیمه، کارواش و … کسب درآمد نموده تا از آن طریق هم هزینه های فروش کاهش یابد و هم تا حدودی رضایت مشتریان افزایش پیدا کند.
• توسعه استاندارد سازی نمایندگیها: با توجه به اینکه تمام نمایندگیها در بازار هدف میبایست از یک الگوی واحد پیروی کنند در نتیجه کلیه نمایندگیهای بازارهای هدف استاندارد سازی شده و یک استاندارد مشخص هم در حوزه فروش و هم در حوزه خدمات پس از فروش برای آنها تعیین میگردد تا از آن طریق سیستم یکپارچه سازمان در کلیه نمایندگیها تسری پیدا کند.
• توسعه صادرات محصولات
برنامه ریزی به منظور صادرات محصولات فعلی و جدید و رسیدن به بالانس ارزی و توسعه سهم خود در بازارهای بین المللی و ایجاد یک راهکار جدید در امر صادرات به عنوان گامی در جهت اقتصاد بدون نفت و تلاش با گشایش بازارهای جدید صادراتی برای افزایش میزان فعلی صادرات .
* توسعه روشهای نوین بازاریابی وفروش
9-4 فاز 6 : تهیه کارت امتیازی متوازن وتعیین نقشه استراتژی
1-9-4تهیه کارت امتیازی
منظر
مشتری
اهداف استراتژیک
سنجه‌های مرتبط
واحد سنجش
مقدارهدف
قیمت اقتصادی
میزان رضایت مشتری از قیمت محصولات
درصد
70
خدمات پس از فروش رقابتی
میزان رضایت مشتری ازخدمات پس از فروش
درصد
85
میزان رضایت نماینده از خدمات پس از فروش
درصد
75
خدمات فروش رقابتی
میزان رضایت نماینده از خدمات فروش
درصد
75
الگوبرداری از سازمان‌های برتر
میزان رضایت نماینده از کیفیت محصول
درصد
90
میزان رضایت مشتری از کیفیت محصول
درصد
90
انطباق محصول با سفارش
میزان رضایت نماینده از انطباق محصول با سفارش
درصد
85
تحویل به موقع
میزان رضایت نماینده و مشتری از تحویل به موقع
درصد
85
یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی
میزان رضایت نماینده از قیمت محصولات
درصد
60
حفظ و گسترش سهم بازار
سهم بازار محصولات ایران خودرودر بازارهای صادراتی
درصد
35
رضایت مشتری صادراتی
رضایت نمایندگیهای شبکه فروش صادراتی
درصد
73
برند شناخته شده
میزان شناخت برند ایران خودرو
درصد
35
توسعه و بروزرسانی استانداردهای مستندات سیستمی
رضایت نمایندگیهای شبکه فروش صادراتی
درصد
73
سبد خدمات مکمل
میزان رضایت مشتری از سبد خدمات مکمل
درصد
35
اقتصادی شدن کسب و کار نمایندگیهای فروش
رضایت نمایندگیها از وضعیت اقتصادی کسب و کار نمایندگیهای فروش
درصد
75
جدول شماره( 28-4) کارت امتیازی متوازن (منظر مشتری)
منظر مالی
اهداف استراتژیک
سنجه‌های مرتبط
واحد سنجش
مقدار هدف
افزایش صادرات محصولات فعلی
تعداد CBU صادر شده
دستگاه
2000
تعداد KD صادر شده
دستگاه
2700
نرخ صادرات به تولید
درصد
50
تعداد بازارهای CBU
تعداد
9
ارزش صادرات تجهیزات تولیدی و خدمات فنی و مهندسی
هزار دلار
500
ارزش KD صادر شده
هزار دلار
153486
صادرات محصولات جدید
نسبت تعدادی محصولات جدید صادر شده به کل صادرات
درصد
65
ارزش صادرات محصولات جدید
هزار دلار
158486
یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی
نسبت فروش به سرمایه گذاری
درصد
30
افزایش بهره وری هزینه های بازاریابی/ فروش
سرانه هزینه تبلیغات به ازای هرخودرودر بازار هدف
درصد
5
میزان صرفه جویی در هزینه های بازاریابی
هزار دلار
110000
کاهش هزینه‌های لجستیک و توزیع
مبلغ صرفه جویی در هزینه های لجستیک در سال
هزار دلار
150000
نسبت اعتبارات صادرات جذب شده به ارزش صادرات
درصد
35
جدول شماره(29-4)کارت امتیازی متوازن(منظر مالی)
منظر رشد و یادگیری
اهداف استراتژیک
سنجه های مرتبط
واحد سنجش
مقدار هدف
نهادینه نمودن دانش فردی و سازمانی در حوزه صادرات
تعداد دانشهای ثبت شده
تعداد
50
توسعه بانک اطلاعاتی مشتریان/ محصول/ بازار
تعدا بانکهای اطلاعاتی
تعداد
34
تعداد رکوردها و فیلدهای بانکهای اطلاعاتی
تعداد
34
افزایش دانش و مهارت تخصصی پرسنل صادرات
سرانه آموزشی تخصصی پرسنل صادرات در سال
ساعت
45
الگوبرداری از سازمان‌های برتر
تعداد الگوبرداریهای صورت گرفته و گزارش شده (سازمانها، نمایشگاهها، سمینارها، تحقیقیات و…)
تعداد
5
ترویج فرهنگ صادراتی در سازمان
میزان پیاده سازی ترویج فرهنگ صادراتی در سازمان
درصد
80
تعداد روشهای ترویج فرهنگ صادراتی در سازمان
تعداد
8
بهینه سازی ساختار سازمانی صادرات
میزان انطباق ساختار سازمانی با استراتژیهای صادرات
درصد
75
یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی
میزان یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی
درصد
60
تعداد سیستم های جدید اطلاعاتی
تعداد
15
توسعه سیستم‌های ارتباطی مشتریان، شبکه نمایندگی‌ها و پایگاه های تولید خارجی
درصد پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتری و نمایندگی
درصد
75
توسعه و بروزرسانی استانداردهای مستندات سیستمی
تعداد مستندات تدوین شده
تعداد
11
تعداد مستندات به روز شده
تعداد
11
جدول شماره(30-4)کارت امتیازی متوازن(منظررشد و یادگیری)
منظر فرآیندهای داخلی
اهداف استراتژیک
سنجه‌های مرتبط
واحد سنجش
مقدار هدف
بهبود و گسترش
مطالعات بازار
درصد پوشش مطالعات بازار با معیارهای استاندارد
درصد
65
تعداد گزارشهای مطالعه بازار
تعداد
25
تعداد بازارهای مطالعه شده
تعداد
25
مدیریت پرتفلیوی حفظ و نفوذ در بازارهای هدف
نسبت تحقق برنامه پرتفلیوی بازارهای صادراتی
تعداد
20
الگوبرداری از سازمان‌های برتر
تعداد خدمات مکمل ارائه شده به ازای نمایندگیها
تعداد
8
تعداد خدمات مکمل اجرا شده توسط نمایندگیها
تعداد
8
توسعه روشهای نوین بازاریابی و پیشبرد فروش
تعداد روشهای پیشبرد فروش
تعداد
4
افزایش روشهای تبلیغاتی
تعداد روشهای تبلیغات به ازای هر بازار
تعداد
4
تعداد حضور در نمایشگاه های تخصصی به کل حضور در نمایشگاه ها در هر سال
تعداد
5
ارتقاء تعامل با نمایندگان
و مشتریان و نهادهای داخلی و خارجی
تعداد هیات های پذیرش شده و اعزامی
تعداد
8
تعداد همایشهای برگزار شده در سال
تعداد
6
ایجاد یک برند شناخته شده
تعداد برنامه های توسعه برند
تعداد
3
چابک سازی فرایندهای
تامین و آماده سازی
میزان کاهش هزینه حمل کانتینری CBU
درصد
35
میانگین زمانی فرایند لجستیک محصول صادراتی
روز
3
چابک سازی فرایندهای
مالی و بازرگانی
نسبت اسناد مورد نیاز برای استرداد عوارض گمرکی به اسناد تحویل شده
درصد
55
میانگین زمانی فرایند صدور اسناد
روز
2
مدیریت نیازهای استراتژیک پایگاه های تولید خارجی
درصدنیازهای پوشش داده شده مشتریان صادراتی
درصد
75
بهینه سازی ساختار کسب و کار پایگاه های تولید خارجی
درصدسایت – محصول افزوده شده به محصولات سایت های تولیدی
درصد
75
تعداد بازارهای دارای سایت تولیدی
تعداد
7
نظام مند نمودن سیستم های نظارت بر پایگاه های تولید خارجی
تعداد سیستم های نظارتی
تعداد
18
توسعه استاندارد سازی
و قابلیت های نمایندگی ها
امتیاز ارزیابی نمایندگان در هر بازار
نمره
18
نمره قابل قبول کسب شده توسط نمایندگان در ارزیابی ها
نمره
14
گسترش شبکه نمایندگیها
تعداد نمایندگیها
تعداد
7
توسعه نظارت و ارزیابی شبکه
تعداد نمایندگان ارزیابی شده
تعداد
4
جدول شماره(31-4)کارت امتیازی متوازن(فرایند داخلی
2-8-4تعیین نقشه استراتژیک
شکل 1-4 نقشه استراتژیک

دیدگاهتان را بنویسید