منابع مقاله درباره بهره بردار، امام رضا (ع)، ارائه خدمات

دانلود پایان نامه

مدیریت درمان آذربایچان شرقی، بهره برداری از بیمارستان شفا سمنان، مرکز درمانی شماره دورشت، تاسیس اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای تهران، تاسیس شعبه سامان در استان چهار محال و بختیاری
1374 بهره برداری از بیمارستان تامین اجتماعی در شهر کرد، بیمارستان 256تختخوابی تامین اجتماعی خرم آباد، درمانگاه شماره 3 خرم آباد، درمانگاه تامین اجتماعی ازنا، بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان، بیمارستان امام علی (ع) زرند، تاسیس شعبه کنارک در سیستان و بلوچستان
1375 بهره برداری از بیمارستان رازی قزوین، مرکز درمانی لوشان، بیمارستان 256 تختخوابی تامین اجتماعی زاهدان
1376 تصویب ماده واحده ای به منظور پوشش بیمه ای بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو از نظر بیمه های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی در سال 1376 با عنوان شرکت توسعه و تجهیز هتلهای سازمان تامین اجتماعی تاسیس وموضوع فعالیت آن، برنامهریزی و هدایت امور سیاحتی، زیارتی و رفاهی برای کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی و اداره مراکز رفاهی سازمان پیش بینی شده است. ایجاد شعبه میرجاوه در سیستان و بلوچستان، شعبه هفشجان در استان چهار محال و بختیاری، درمانگاه آبیک، مرکز درمانی رودسر، شعبه سی سخت چهار محال و بختیاری، بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه
1377
1378 تاسیس مدیریت درمان اردبیل، بهره برداری از پلی کلینیک تخصصی در شهر کرد، درمانگاه تامین اجتماعی کوهدشت لرستان، درمانگاه الوند قزوین
1379 پوشش بیمه ای رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری به صورت اجباری از طریق سازمان تامین اجتماعی
بهره برداری از بیمارستان 32 تختخوابی کوثر بروجرد، بهربرداری بیمارستان 200تختخوابی حضرت رسول اکرم (ص) رشت، بیمارستان امام حسین (ع) زنجان
مبحث هشتم : دهه هشتم تحولات50
1380 تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد در مورد مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1380 ( لایحه اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون و اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 ).
افتتاح بیمارستان میلاد در تیر ماه 1380 به منظـور تأمیـن بخشی از نیـازهای درمــانی کشور و بیمه‌شدگان سازمان تأمیـن اجتماعی، بهره برداری از بیمارستان 32 تختخوابی نرگس دورود، ایجاد شعبه دو زاهدان، مرکزدرمانی فومن، شعبه باشت جهار محال و بختیاری
1381 بهره برداری بیمارستان استاد عالی نسب تبریز، درمانگاه بوئین زهرا، مرکز درمانی تالش، کلینیک مستقل دندانپزشکی در شهر رشت
1382
1383 تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره
تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتن طلاب و روحانیون، تاسیس اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، بهره برداری از مرکز درمانی لردگان در چهار مجال و بختیاری، و مرکز درمانی لنگرودف تاسیس شعبه سه قم مخصوص طلاب و روحانیون
1384 تصویب آئین نامه ایجاد کارگزاریهای رسمی در سال 1384 و آغاز فعالیت نخستین واحد آن در سیاهکل استان گیلان،
تاسیس مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان شمالی، ایجاد شعبه سرباز در سیستان و بلوچستان
1385 تاسیس مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی، ایچاد شعبه زهک در سیستان و بلوچستان
1386 تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
1387
1388 قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی، تصویب قانون بیمـه کلیه کارگزاران مـخابرات روستایی، تاسیس اداره کل شرق و غرب تهران بزرگ، بهره برداری پلی کلینیک قدس تاکستان 1389
فصل دوم : تاریخچه موضوع
بررسی در مجموعه قوانین و مقررات مربوط به بیمه‌ و امور مرتبط با تامین اجتماعی از سال‌های 1309 تا کنون بیانگر آن است که همواره ارائه خدمات و تعهدات تامین اجتماعی در کشور در جهت تسهیل و بسط خدمات و تعهدات سیر نموده است ولیکن نکته قابل توجه در این مشاهدات عبارتست از این‌که اصلاحات مذکور به جای تاکید و توجه به رعایت حفظ تعادل مالی نظام ، همواره با نگاه حمایت‌های اجتماعی و یا اضطرارها و فشارهای صنفی و طبقاتی صورت گرفته است که علی‌رغم تعبیه مکانیزم‌ها و فیلترهای قانونی در نحوه و چگونگی برقراری و پرداخت برخی از انواع مستمریها ، این اصلاحات همواره بر خلاف اصول محاسبات بیمه‌ای از سمت تسهیل به سوی بی‌ضابطه‌گی نیل نموده است، که این امر در بطن خود در برخی موارد باعث بروز و تشدید نابرابری‌ها و تبعیض در بین افراد مستمری‌بگیر و در پاره‌ای موارد بروز بی عدالتی بین افراد برخودار از مستمری و محروم از مستمری ‌شده است. به گونه‌ای که در شرایط حاضر بر خلاف اصول متعارف در سیستم‌‌های بیمه‌های اجتماعی رابطه بین میزان و مدت پرداخت حق بیمه با مقدار دریافت مستمری بطور معنی‌داری کم‌اثرتر شده است.
نکته قابل توجه این‌که تغییرات و اصلاحات انجام شده در کاهش حداقل سابقه لازم به منظور احراز شرایط برقراری مستمری از یک سو و تصویب و اجرای ماده واحده51 “قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مشمولین قانون بیمه‌های اجتماعی مورخ 17/2/1349” ومتعاقب آن ماده 111 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 از سوی دیگر باعث شده همواره روند افزایش تبعیض بین مستمری‌بگیران در حال افزایش باشد. ضمن این‌که آمار و اطلاعات بیان‌گر این است که دامنه شمول برخوردان از مزایای تبیین شده در قانون فوق و ترمیم میزان مستمری تا سطح حداقل دستمزد همواره در حال افزایش می‌باشد.
اگرچه در تدوین این گزارش همواره برخورداری از حداقل درآمد لازم به منظور تامین حداقل مخارج زندگی را جزء حقوق طبیعی و مدنی افراد مد نظر داشته و این امر را جزء کمترین وظایف دولت‌ها در تحقق حقوق شهروندی افراد جامعه می‌داند ولیکن باید توجه داشت که حمایت‌های اجتماعی همواره می‌بایست بر اساس لایه‌بندی‌های موجود در طرح‌های تامین اجتماعی استوار باشد و باید توجه داشت که هرگونه منابع و مصارف در سیستم‌های بیمه‌های اجتماعی تابع اصول محاسبات بیمه‌ای است و به منظور برقراری هرگونه مصارف پیشاپیش ‌ می‌بایست منبع درآمدی آن را پیش‌بینی نمود52 .
از این رو به طور کلی مراحل تکوین و پرداخت مستمری در بخش‌های کارگری را به طور مدون در ایران می‌توان به دو گروه دسته‌بندی نمود:
· سیر تاریخی و تکمیلی انواع حمایت‌ها و تعهدات قانونی ارائه شده
· میزان مستمری پرداختی
الف ) سیر تاریخی انواع حمایت‌ها و تعهدات قانونی ارائه شده 53
1. مرحله ایجاد صندوق‌های احتیاط با ارائه غرامت از کارافتادگی ناشی از کار از سال 1309-1326
2. مرحله ایجاد بیمه‌های کارگری با ارائه مستمریهای ازکارافتادگی ناشی از کار و فوت از سال 1327 تا 1331
3. مرحله پیدایش بیمه‌های اجتماعی کارگری و ارائه مستمری‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی غیر ناشی از کار از سال 1331 به بعد
ب ) میزان مستمری پرداختی
1. پرداخت غرامت نقص عضو بدون پرداخت مستمری
2. پرداخت مستمری به طور متوسط کمتر از 90% حقوق
3. پرداخت مستمری به طور متوسط کمتر از 100% حقوق
4. ترمیم مستمری تا سطح حداقل دستمزد
5. ترمیم مستمری برابر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
مبحث اول اول : سیر تاریخی انواع حمایت‌ها و تعهدات قانونی ارائه شده
بند یک : مرحله اول : ایجاد صندوق‌های احتیاط با ارائه غرامت از کارافتادگی ناشی از کار از سال 1309-1326
این مرحله از سال 1309 همزمان با تصویب نظامنامه صندوق احتیاط طرق و شوارع شروع و تا سال 1326 مصادف با تصویب آئین‌نامه بیمه کارگران ادامه دارد، در این مرحله پرداخت مستمری رواج نداشته و معمولا در صورت بروز حادثه و اتفاق از محل ذخیره صندوق احتیاط مبلغی تحت عنوان غرامت به ازکارافتادگان و بازماندگان آنها پرداخت می‌گرفت.
بند دوم : مرحله دوم: ایجاد بیمه‌های کارگری با ارائه مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار و فوت از سال 1327 تا 1331
این مرحله از تصویب آئین‌نامه بیمه کارگران در سال 21/4/1326 تصویب شروع و تا تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال 1331 ادامه داشته است. وجه تمایز این مرحله نسبت به مرحله قبل ایجاد مستمری فوت و از کارافتادگی ناشی از کار در زمره تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای بوده است.
لازم به ذکر است، برای اولین بار در ایران حسب ماده 14 آئین‌نامه بیمه کارگران مصوب 21/4/1326 در متن قانون بیمه‌گر ملزم می‌گردد کارگران کارخانجات و بنگاه‌های مشمول قانون بیمه کارگران را در موارد فوت و از کارافتادگی دائمی و مطلق مورد حمایت قرار داده و به ایشان مستمری فوت و ازکارافتادگی کلی ناشی از کار پرداخت نماید. که در ادامه حسب ماده الحاقی مربوط به تبصره ماده 15 همین آئین‌نامه، حسب شرایط ذیل به بیمه‌شدگان یا بازماندگان‌ آنها غرامت پرداخت می‌شده است:
الف: در صورت فوت در اثر سوانح یا مرض که مربوط به انجام وظیفه بوده باشد، به همسر دائمی غیرمطلقه مادامیکه شوهر اختیار نکرده باشد مستمری سالیانه و به پدر یا مادر متوفی مستمری تا آخر عمر و به فرزندان نیز مستمری تا 16 سالگی.
ب: در صورت از کارافتادگی دائمی و مطلق مستمری تمام عمر
ج: در صورت از کارافتادگی جزئی دائمی غرامت متناسب با درجه ازکارافتادگی
ضمن اینکه حسب ماده 16 گزارش شماره 1/4 مورخه 11/12/1327 کمیسیون پیشه و بازرگانی صندوقی
تحت عنوان “صندوق تعاون و بیمه کارگران” تشکیل شده که غرامات و مساعدات تعیین شده به کارگران در آن به شرح ذیل تعیین شده است:
1. حوادث و امراض ناشی از کار
2. حوادث و امراض غیرناشی از کار
3. حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگر
4. پیری و از کارافتادگی کارگر
5. ازدواج و حاملگی، عائله‌مندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال54.
لازم به ذکر است اگر چه اصطلاح پیری در بند4 ماده 24 این قانون به کاربرده شده ولیکن چون در این قانون مقرر می‌گردد چگونگی، میزان و شرائط لازم و کافی برای استحقاق دریافت ازمستمریها و کمک‌های مندرجه در بالا بوسیله وزارت‌کار با موافقت شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و آئین نامه مذکور نیز تهیه نگردیده است ، به طور مشخص منظور از این‌که پیری عبارتست از ازکارافتادگی حسب تحلیل قوای جسمانی یا احراز شرایط سنی خاصی بوضوح مشخص نشده است.
بند سوم : مرحله سوم: پیدایش ایجاد مستمری‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی غیر ناشی از کار از سال 1331 تاکنون
این مرحله با پیدایش بیمه‌های اجتماعی کارگری از سال 1331 شروع و تا کنون ادامه داشته است.
حسب لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1/11/1331 علیرغم برخی تغییرات در میزان، نحوه و شرایط برقراری و پرداخت مستمری‌های فوت و ازکارافتادگی کلی ناشی از کار طبق ماده 42 مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار و طبق ماده 69 مستمری بازنشستگی به مجموع مستمری‌های بازماندگی و مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار افزوده می‌گردد. لازم به ذکر است همانطور که در مرحله قبل توضیح داده شد اگر چه اصطلاح پیری در بند4 ماده 24 این قانون به کاربرده شده ولی چون به طور مشخص منظور از این‌که پیری تحت عنوان ازکارافتادگی حسب تحلیل قوای جسمانی و یا احراز شرایط سنی خاصی است مشخص نشده است. علی‌ایحال می‌توان مبدا ارائه مستمری بازنشستگی به مشاغل کارگری را همزمان با قانون بیمه‌های اجتماعی کارگری دانست.
مبحث دوم : میزان مستمری پرداختی
بند یک : مرحله اول: پرداخت غرامت نقص عضو بدون پرداخت مستمری
این دوره با

دیدگاهتان را بنویسید