منبع تحقیق درمورد بسیار، کی؟، آوازی:، ردیف

دانلود پایان نامه

حالت و حرکت بنظر می رسد به دلیل حضور کلم? “آهی” است که بیت 4 با آن شروع می شود. (آهی که عاشقانت ….) جالب توجه است که بعد از اجرای تحریر زیبای زابل، این بیت هم مانند بیت قبل، فقط اشاره ای در شروع بیت به گوش? زابل می شود و مجدداً با همان درآمد سه گاه، آواز را ادامه می دهد!

5- آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند دل در حساب ناید جان در میان نگنجد
این بیت هم اشاره به گوشه مویه دارد و با ورود به شور اشار? مختصری هم به قرچه می کند و زمینه را فراهم می سازد برای اجرای بیت بعد و گوشه بعد که جمله و فراز اول رضوی است. این در نوع خود بسیار حائز اهمیت است، چون نوعی ساختار شکنی محسوب می شود.

6- اندر ضمیر دل ها گنجی نهان نهادی از دل اگر برآید در آسمان نگنجد
ردیف های آوازی: گوشه رضوی
گوشه رضوی را با لحنی بسیار زیبا و تلفیقی بسیار مناسب با شعر اجرا می کند. پس از پاسخ نوازنده، با تحریر رضوی، به شکل بسیار زیبایی به تنالیته اصلی سه گاه برمی گردد.

7- عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد
با بیت پایانی و مقطع غزل به سه گاه فرود می آید و آواز عارفانه را با کمالِ پختگی به پایان می رساند و تصنیف (می دانم) را که بر روی غزل زیبای مولانا، ساخته است آغاز می کند و به این شکل فرودی را با درآمدی تر و تازه، آغاز می کند.

1-جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی؟ دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی؟
2- چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی؟
3- نامد گه آن آخر کز پرده برون آیی آن روی به آن خوبی در پرده نهان تا کی؟
ردیف های آوازی: گوشه مخالف
این سه بیت را در مخالف سه گاه اجرا می کند با شیوه ای بسیار فاخر و مؤثر، از آنجا که ابیات، پرسشی می باشند در اجرا، بیان را برای آوازخوان دشوار می سازد، اما آقای شجریان بنا به آگاهی و توانمندی، با لحن و بیانی بسیار مناسب از عهده برآمده اند. ویژگیهای آوازی خوانندگان را مشکل است مکتوب کرد و برای تفهیم آن به مستمع حتماً باید اثر را در حال شنیدن به او توضیح داد، بنابراین در حد مقدور و نزدیک به مقصود می توان مکتوب کرد.

4- بشکن به سر زلفت این بند گران از دل بر پای دل مسکین این بند گران تا کی؟
ردیف های آوازی: گوشه مغلوب
این بیت به لحاظ تناسب آن با مضمون شعر در گوشه مغلوب اجرا شده است که اوج و فریاد است بر گوشه مخالف. یکی از ویژگی های مغلوب تحریرهای بسیار جذاب و با صلابت است که در لابلای شعر و سپس در پایان شعر اجرا می شود. برای اجرای گوشه مغلوب داشتن صدای پر قدرت و شناخت شعر و موسیقی لازم است.

5- دل بردن مشتاقان از غیبت خود تا چند؟ خون خوردن خاموشی زین دلشدگان تا کی؟
ردیف های آوازی: گوشه پس مخالف

دیدگاهتان را بنویسید