پایان نامه با کلید واژه های چرخه عمر، بازده سهام، وجوه نقد

دانلود پایان نامه

نمی‌شود؛
د) برای انجام کاری موثر در واحد تجاری، مشتریان باید روش‌های پردردسری را بیابند تا از راه های فرعی و انشعابی یا ایجاد شکاف در سیستم به نتیجه برسند؛
ه) یکی از بارزترین مشخصه‌های یک واحد تجاری بوروکراسی معتبر دانستن مطالب به صورت مکتوب است.
واحد تجاری درمرحله بوروکراسی درهم ریخته و بی‌نظم است و کسی اطلاع کاملی از آنچه باید انجام شود ندارد. آنها همه دستورالعمل‌ها را می‌دانند اما نمی‌توانند به خاطر آورند که این دستورالعمل‌ها با چه هدفی صادر شده‌اند. بنابراین بوروکراسی براساس تشریفات عمل می‌کند نه براساس دلائل. بوروکراسی‌هایی که انجام تغییر در سازمان آنها بسیار مشکل به نظر می‌رسد، ممکن است از مرکز پوسیده بوده و در مرز ورشکستگی29 قرار داشته باشند. واحد های تجاری در مرحله بوروکراسی ممکن است در یک حالت انجماد زنده بمانند. این مورد هنگامی اتفاق می‌افتد که آنها قادر باشند در یک جدایی کامل از محیط به کار خود ادامه دهند. مثال‌هایی از این دست شامل شرکت‌های دارای امتیاز انحصاری و سازمان‌های دولتی هستند. نتیجه چنین روندی، طولانی کردن زندگی مصنوعی واحد تجاری به قیمت بسیار گزاف می‌باشد. ممکن است مرگ حقیقی سال‌ها به طول انجامد. زوال هنگامی حادث می‌گردد که دیگر کسی نسبت به بنگاه متعهد نباشد. در چنین بوروکراسی، مرگ به تعویق می‌افتد زیرا تعهد و الزام بر ادامه حیات آن مبتنی بر خواست مشتریان نمی‌باشد، بلکه بر علائق سیاسی استوار است، که بقای واحد تجاری را به دلایل سیاسی توجیه می‌کند، در صورتی که اگر واحد تجاری وابسته به نظر مشتریان می‌بود، می‌بایست در حال حاضر مرده باشد، زیرا مشتریان آن از دست رفته اند (بیکسیا، 2007).
2-2-2) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر
تفاوت‌های روشنی بین آن دسته از واحد های تجاری که از نظر منحنی چرخه عمر در دوران رشد قرار دارند و واحد های تجاری که دوران پیری را می‌گذرانند وجود دارد. این تفاوت‌ها تا مراحل پیشرفته دوره تکامل، پنهان و با شروع دوران پیری که دوره ثبات نامیده می‌شود شروع به خودنمایی می‌کنند و به صورتی فزاینده در جهت حکم فرمایی بر فرهنگ سازمانی رشد می‌نمایند. مقایسه این تغییرات بطور خلاصه در جدول(2-1) بیان شده است.
جدول(2-1) :تفاوت‌های بین شرکتهای دردوران رشد و شرکتهای دردوران پیری
شرکت‌های در حال رشد
شرکت‌های در حال پیری
1. موفقیت‌های افراد ناشی از خطرپذیری آنهاست.
1. موفقیت‌های افراد نتیجه محافظه کاری آنهاست.
2. توقعات فراتر از نتایج است.
2. نتایج بر انتظارات ترجیح دارند.
3. نقدینگی ضعیف است(LLP).
3. نقدینگی بالاست(HLP).
4. تاکید بر عملکرد است به عوض قالب و شکل ظاهری.
4. تاکید بر شکل و ظاهر و قالب است به عوض عملکرد.
5. چرا و چه کار باید انجام داد؟
5. چگونه انجام شد و چه کسی انجام داد؟
6. انجام هر کاری مجاز مگر اینکه مشخصاً ممنوع باشد.
6. انجام هر کاری ممنوع مگر اینکه مشخصاً مجاز باشد.
7. هر مسئله‌ای به مثابه یک فرصت نگریسته می‌شود.
7. هر فرصتی به مثابه یک مسئله و مشکل انگاشته می‌شود.
8. دستمزدها براساس توان مالی شرکت تعیین می‌گردد.
8. دستمزدها توسط کارگزینی تعیین می‌گردد.
9. مدیریت سازمان را کنترل می‌کند.
9. مدیریت توسط سازمان کنترل می‌شود.
10. مدیریت نیروی حرکتی سازمان را تامین می‌کند.
10. مدیریت توسط اینرسی سازمان حرکت می‌کند.
11. تغییر مدیریت می‌تواند به تغییر رفتار سازمان بیانجامد.
11. برای تغییر رفتار سازمان باید فرهنگ سیستم تغییر کند.
12. نیازمند مشورت و مشاوره است.
12. نیاز مند پرخاش و اهانت است.
در بررسی رفتار بنگاه توزیع در توزیع خواهید بود. بعنوان مثال، اگر بنگاهی در دوره بلوغ قرار دارد و در بعضی مواقع مشخصات دوره رشد سریع را از خود نشان می‌دهد و در پاره‌ای موارد علائم دوره تکامل را، اما در بیشتر اوقات رفتارهای او نشان دهنده دوره بلوغ است. این امری عادی است. در هنگام بروز بحران و تشنج، فرهنگ سازمانی، متمایل به مراحل قبلی از چرخه عمر خود می‌گردد. هنگامیکه احساس نشاط و قدرت می‌کند، علائم مراحل بعدی را آشکار می‌نماید. در عوارض بیماری نشانه‌ای از علاقه بنگاه به حرکت به سمت جلو مشاهده نمی‌گردد. در حالیکه سعی می‌کنند از گذشته فاصله بگیرند، به دوره قبلی بر می‌گردند. به نظر می رسد آنها حرکت به سمت جلو و بازگشت به دوره قبل را با هم اشتباه گرفته‌اند و رفتاری را از خود بروز می‌دهند که احساس راحتی در آنها ایجاد نماید. معمولاً چنین رفتاری به این خاطر است. منحنی چرخه عمر واحد تجاری سالم به صورت شکل2-1می باشد.
شکل 2-1) نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر
2-2-3) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت
واحد های تجاری با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط‌ مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاستها به گونه‌ای در اطلاعات حسابداری شرکتها منعکس می‌شود. در حوزه حسابداری برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه‌ عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند. (آنتونی و رامش، 1992؛ سوجیانیس، 1996؛ بلک، 1998؛ آهارونی همکاران، 2006؛ زو، 2007). این محققان چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده‌اند:
1- تولد یا ظهور 2- رشد 3- بلوغ 4- افول یا سکون
مرحله اول – مرحله تولد یا ظهور
در مرحله ظهور شرکتها تازه تاسیس بوده و حداقل سن را دارند. معمولاً میزان دارایی ها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکت ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت ها معمولاً معادل صفر یا حداکثر10% بوده و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده30 در قیاس با نرخ موزون هزینه سرمایه بعضاً ناچیز است .
مرحله دوم – مرحله رشد
در مرحله رشد سن و اندازه شرکت بیش از سن و اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده و میزان رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر می باشد. منابع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده ، مخارج سرمایه ای بالا بوده و شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار می باشد.رشد فروش بدون توجه به سودآوری بسیار بالا بوده و نسبت سود تقسیمی نیز در این طیف از شرکت ها معمولاً بین10% و50% در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه سرمایه فزونی دارد .
مرحله سوم – مرحله بلوغ و اشباع
در مرحله بلوغ سن شرکتها بیشتر از سن شرکتهای در مرحله رشد است .شرکت ها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده و دارای رشد فروش متعادلی هستند و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین می شود. اندازه دارایی های این شرکت ها به تناسب بیش از اندازه شرکت های در مرحله رشد بوده و لذا ، مخارج سرمایه ای کاهش می یابد. نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت ها معمولاً بین 50% و 100% در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین منابع مالی از خارج معمولاً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایهگذاریتعدیل شده معادل بیشاز نرخ موزون هزینه است.
مرحله چهارم – مرحله افول :
در مرحله افول شرکتها مسن تر از شرکتهای سایر مراحل می باشند .چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است . شاخص های سود آوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته که باعث کاهش رشد فروش شده و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی محاط می گردد، ضمن اینکه هزینه تأمینمالیازمنابع خارجی نیز بالااست بگونه ایکه در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاریتعدیل شده کمتر از نرخموزونهزینهسرمایهاست(کرمی و عمرانی ،1389؛جافر،2010).
2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق
2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود
کیفیت سود را می توان از 4 روش مختلف به شرح زیر بدست آورده و مورد بررسی قرار داد :
1- استفاده از مفاهیم سری زمانی شامل ثبات رویه ، توان پیش بینی و قابلیت تأیید سود
2- استفاده از ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی
3- ارتباط بین سود ، نقد و اقلام تعهدی
4- بکارگیری تصمیماتی که به انگیزه ها و مهارت های تهیه کنندگان و حسابرسان صورتهای مالی اشاره دارد .
2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود
هاج31 و لوگرا32 طی تحقیقی در سال2000 دریافتند که سهام با اقلام تعهدی بالا (کیفیت سود پایین) دارای بازده پایینی می باشند یعنی رابطه معکوسی بین اقلام تعهدی و بازده سهام وجود دارد و یا رابطه مستقیمی بین کیفیت سود و بازده سهام وجود دارد .
کنان چان و همکاران33 در سال 2001 نشان دادند که اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی بازده آتی سهام را پیش بینی نمی کنند و تنها اجزای اختیاری اقلام تعهدی بازده آتی سهام را پیش بینی می کنند .
ماروات34 و لوگی35 در سال 2001 در تحقیقی تحت عنوان کیفیت سود و افشای استراتژی نشان می دهند که آیا اطلاعات سودهای پیش بینی شده برای سرمایه گذاران مفید می باشد یا خیر . آنان دریافتند که شرکتهایی که دارای کیفیت سود پایینی می باشند ، نسبت به سایر شرکتها بیشتر تمایل دارند که سودهای پیش بینی را افشا سازند . در این تحقیق کیفیت سود از طریق همبستگی بین بازده و سودها و R2 مربوطه اندازه گیری می شود . علاوه بر این ، شرکتهایی که به گزارشگری سودهای پیش بینی می پردازند شرکتهایی هستند که در صنایع با تکنولوژی بالا فعالیت داشته و دارای رشد فروش بیشتر و تغییرات زیادتر در سودهایشان می باشند . همچنین آنها دریافتند که محتوای اطلاعاتی سودهای پیش بینی به صورت سیستماتیکی با کیفیت سود و ملاحظات استراتژیکی تغییر می کند . سودهای پیش بینی شده برای سرمایه گذاران زمانی که ملاحظات استراتژی وجود ندارد ، بسیار مفید می باشند . در این حالت سودهای پیش بینی شده دارای توانایی زیادی برای پیش بینی عملکرد عملیاتی آتی شرکت می باشند . این تحقیق دارای محدودیت هایی از جمله اینکه در بررسی عوامل تعیین کننده گزارشگری سودهای پیش بینی شده ، بایستی انگیزه های مدیریت از این افشا را در نظر گرفت ، بوده است . در حالی که می دانیم تشخیص اینکه آیا هدف مدیریت از انتشار این اطلاعات آگاه کردن آنها ، ممکن نیست . چرا که انگیزه های مدیریت غیر قابل مشاهده می باشد .
اسکات ریچاردسون و همکاران36 در سال 2001 به بررسی مطالعه اطلاعات مندرج در اقلام تعهدی در مورد کیفیت سود پرداختند . آنها به نتایج زیادی دست یافتند که مهمترین آنها به قرار زیر می باشند :
آنها دریافتند که اطلاعات مندرج در اقلام تعهدی درباره کیفیت سود به اقلام تعهدی جاری محدود نمی شود و به اقلام تعهدی غیر جاری نیز بسط داده می شوند .
آنها نشان دادند ، با وجود اینکه اطلاعات مندرج در اقلام تعهدی تقریباً فقط از اقلام تعهدی داراییها سرچشمه می گیرد اما اقلام تعهدی بدهی ها نیز یک نقش مفید در کمک به تفکیک کردن اقلام تعهدی داراییها درباره کیفیت سود بازی می کنند .
آنها دریافتند که کل اقلام تعهدی – که به عنوان تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد آزاد تعریف می شود – یک معیار قوی از کیفیت سود را فرآهم می آورد .
این تحقیق عموماً نتیجه می گیرد که اطلاعات مندرج در اقلام تعهدی به اجزای اختیاری اقلام تعهدی بالاخص موجودی کالا محدود می شود (اسکات ریچاردسون و همکاران 2001).
ریچارد در سال 2002 به بررسی رابطه حسابداری محافظه کار و کیفیت سود پرداخت . او در

دیدگاهتان را بنویسید