پایان نامه سقوط قيمت سهام،عدم اطمینان اطلاعاتی

پایان نامه سقوط قيمت سهام،عدم اطمینان اطلاعاتی

عدم اطمینان اطلاعاتی

به معني ابهام نسبت به معني يا مفهوم اطلاعات جديد براي تعيين ارزش يك شركت است. در واقع منظور از اطلاعات نامطمئن، نامتقارني اطلاعات نيست بلكه اطلاعات نامطمئن را اصطلاح”ابهام ارزش” یا ميزان دقتي كه با آن ارزش يك شركت می‌تواند به وسیله‌ی مطلع‌ترین سرمايه گذاران با هزينه اي منطقي و معقول برآورد شود، تعريف می‌کنند (سلیمانی و حمزی، 1390، 93).
هرچه ارزش شركت با ابهام بيشتري همراه باشد، سرمايه گذاران ترجيح می‌دهند تا از قضاوت‌های شخصي خود استفاده كنند؛ بنابراين خوش‌بینی بيش از حد سرمايه گذاران با بالاترين ارزيابي شخصي، به افزايش قيمت اين شرکت‌ها منجر می‌شود كه اين افزايش قيمت در طول زمان با از بين رفتن ابهام ارزش شركت، اصلاح شده و در نتیجه به كاهش بازده‌های دوره‌های آتي منجر می‌شود. هرچه نامطمئني يا ابهام ارزش بيشتر باشد، انعكاس اطلاعات در قيمت سهام به تأخير می‌افتد، در نتیجه توانايي پيش بيني بازده بر اساس اخبار، کاهش می‌یابد و از طرف ديگر اگر ابهام ارزش بالاتر با اخبار بد همراه باشد به انعكاس بازده‌های آتي بسيار پایین‌تری منجر می‌شود و برعكس با اخبار خوب، بازده هاي آتي به نسبت بالاتري پيش بيني می‌شود. افشاي شفاف‌تر ممكن است به كاهش اطلاعات نامطمئن و افزايش سرعت انعكاس اطلاعات در قیمت‌های سهام منجر شود.
برخي عدم اطمينان نسبت به اطلاعات را فقدان اطلاعات درباره رابطه علت و معلولي بين پدیده‌ها و برخي ناتواني در پيش بيني نتايج احتمالي يك تصميم تعريف می‌کنند، از سوي ديگر، چارچوب نظري گزارشگري مالي هدف اصلي از انتشار گزارشات حسابداري را ارائه اطلاعاتي سودمند براي استفاده كنندگان در امر تصميم گيري می‌داند (کرمی و قربان زاده، 1392، 3).
عدم اطمينان اطلاعاتي را با معيارهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و نوسانات بازده سهام اندازه گيري خواهيم كرد. نوسان بازده و خطاي پيش بيني سود هر سهم، عدم دقت يا ميزان پراكندگي در برآورد عملكرد آتي شركت را نشان می‌دهند. عدم قطعيت و ابهام، در تمام جنبه هاي زندگي بشر از جمله تصميم گيري اجتناب ناپذير است. بنابر نظریه‌ی عدم قطعيت هايزنبرگ[1]، عدم قطعيت در ذات و طبيعت وقايع وجود دارد. حسابداری و گزارشگری مالی، از این قاعده کلی مستثنی نیست. برای مثال، ابهام در مورد وصول مطالبات، ابهام در مورد درآمد زایی دارایی‌ها و ابهام در مورد جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌ها، نمونه‌هایی از دریای بی کران ابهام‌های موجود در شناخت رویدادهای مالی و گزارشگری مالی است (فروغی و میرزایی، 1391، 79).
 

2-3 قیمت سهام

منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی، که در برگیرنده ارزشی است که بر حسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌گردد. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می‌شود قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است.
و منظور از تغییر قیمت سهام نیز، تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی است که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد (قائمي، 1379، 76).
 
[1]– Heisenberg
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*