۸ـ به روایت ابن سعد از علی بن محمد از یزید بن عیاض از زهری، پیامبر نامهای به عبدالقیس بحرین نوشتهاند، که متن آن چنین است:من محمد رسول الله إلی الأکبر بن عبدالقیس: أنهم آمنون بأمان الله، وأمان رسوله، علی …

تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۰ ادامه مطلب »

وجود ضرر و زیان یکی از ارکان و شرایط ایجاد مسئولیت مدنی است، زیرا موضوع مسئولیت مدنی، جبران ضرر نارواست و تا زمانی که ضرر محقق نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد و در نتیجه مسئولیت مدنی منتفی به انتقاد …

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۲۲ ادامه مطلب »

شاهدان چمن استعاره از گلها و درختان هستند ولی در اینجا برای کلمه‌ی شاهد که یک انسان است ملایماتی چون تهی‌دستی، جامه و زانو ذکر کرده و برای گلها ملائم ذکر نکرده است.   برای دانلود متن کامل پایان نامه …

صور خیال در غزلیّات نظیری نیشابوری- قسمت ۳۱ ادامه مطلب »

علاّمه طباطبایی به عنوان یک متفکر بزرگ اسلامی در حوزه های مختلف فکری از جمله علم کلام دارای نوآوری های بی شماری می باشد. طبیعتاً علاّمه در حوزه کلام اسلامی دارای نوآوری های منحصر به فردی است و این ابتکارات …

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی- قسمت ۵ ادامه مطلب »

. رعد / ۲۱٫ ↑   . نحل / ۹۶٫ ↑   . علامه طباطبایی، المیزان، ج ۱۱، ص ۲۳ تا ۲۴٫ ↑   همان، ص ۲۹ و ۳۵٫ ↑   . رک: ملا هادی سبزواری، شرح غرر الفوائد (شرح منظومه‌ی حکمت)، تهران:‌ بی‌نا، …

نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی- قسمت ۳۴ ادامه مطلب »

مؤلفه اختیار و مسئولیت   رفع موانع قانونی و مقررات استخدامی   وجود نظام اداری کارآمد   پایبندی به وظایف اخلاقی   توازن بین استقلال سازمانی و پاسخگویی   اختیارات لازم در تصمیم گیری و اجرا   کاهش میزان نظارت …

بررسی نقش انواع پاسخگویی در وفاداری مشتریان مطالعه موردی بانک رفاه استان گلستان- قسمت ۱۱ ادامه مطلب »

– نوروزی، فیض اله و مهناز بختیاری (۱۳۸۸)، “مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن”، فصلنامه راهبرد، سال هجدهم، شماره ۵۳٫– نیازی، محسن (۱۳۸۱)، “تبیین موانع مشارکت اجتماعی شهر کاشان سال ۱۳۸۰”، پایاننامه دکترای جامعهشناسی اصفهان: دانشگاه اصفهان.– وحیدا، …

بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال ۱۳۹۳- قسمت ۴۵ ادامه مطلب »