پایان نامه ارشد روانشناسی : خدمات بهداشتی-فروش و دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

مانع اصلی ظهور تواناییها و استعدادهای بالقوه دانشجویان و شکوفایی اندیشه‌های خلاق آنهاست.
توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی ـ اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دانشجویان در مواجهه با عوامل استرس‌زا، گستره‌هایی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را نشان می‌دهند. تظاهرات استرس شامل آسیب های جسمانی، کمبود انرژی مزمن، کاهش انگیزه، سردرد، مشکلات گوارشی و مشکلات خواب است(وین کلمن ، 1994 ). تحصیلات دانشگاهی، بویژه در رشته‌های علوم پزشکی بدلیل ماهیت و حجم دروس و کارورزی و بعضاً مشکلات مالی برای برخی دانشجویان ارتباط معکوسی را با بهداشت روان نشان داده است (برامنس ، 1991). دانشجویانی که در دانشگاه غیر از شهر زندگی خود پذیرفته می‌شوند، بدلیل عدم سکونت در کنار خانواده و عدم حمایت فردی از طرف آنان، نسبت به دانشجویان بومی دچار مشکلات بیشتری بوده و سازگاری کمتری در مواجهه با عوامل فشارزای محیطی از خود نشان می‌دهند ( تازیکی، 1382). موضوعات فوق ما را بر آن داشته تا در این تحقیق به بررسی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران بپردازیم.

اهمیت و ضرورت پژوهش
استرس ضعیف‌ترین و آسیب پذیرترین افراد را هدف قرار داده ، ولی در عین حال قوی‌ترین افراد هم از گزند آن در امان نیستند. استرس ابعاد مختلف شناختی، روانی، اجتماعی، رفتاری را تحت تأثیر قرار داده و از کسب معلومات و چگونگی پردازش داده‌ها گرفته تا انگیزه و نگرشها را متأثر ساخته و با مکانیزمهای خاص خود توان پیش روی و بروز قابلیتها و استعدادها را تحلیل برده و بدین سان مانع رشد و پیشرفت فرد می‌گردد.
از دانشجویان به منزله قشر پیشتاز در توسعه انتظار می‌رود با گذاراندن مقاطع تحصیلی و تأمین هدفهای آموزشی بتوانند در عرصه توسعه ملی نقش آفرینی کنند. دانشجویان باید با تقاضاهای روز افزون جهانی که باید در آن بر مسائلی مثل شغل، شیوه زندگی، دوستان، خانواده، مذهب و سیاستها تصمیم بگیرند، کنار بیایند و انتظارات خانواده، معلمان، دوستان و سایر گروه ها را برآورده سازند، بنابراین پیوندهای عاطفی مهمی را با محیط یا افراد غیر از خانواده برقرار می‌کنند و نظام های ارزشی خاص خود را ایجاد می‌کنند ( پیلار ، 1998 ).
سلامت جسمانی و روانی فرد در دوران زندگی دانشجویی مقدم بر ایفای نقش آتی آنان است. بدیهی است هر گونه ضایعه و نارسایی جسمانی و روانشناختی و در نتیجه کاهش توانایی این قشر حرکت ساز، به گونهای غیر قابل اجتناب به کندی پیشرفت جامعه می‌انجامد. اصولاً چرخش آسیاب رشد و توسعه هر کشوری در پرتو تنویر فکری، آزاد اندیشی و سلامت روانی ـ اجتماعی افراد آن مرزو بوم است و در این میان دانشجویان و رهروان علم، دانش، هنر و معرفت نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. حال چنانچه علل و عوامل مخربی عملکرد و سلامت آنان را متأثر سازد، اثر و نفوذ چنین تخریبی را باید در پس‌ماندگی و درخود‌‌ماندگی کل جامعه جستجو کرد. عوامل بسیاری در فضای زندگی دانشجویان می‌تواند موجب ایجاد استرس گردد و استرس در کنار سایر مسائل فردی، اجتماعی وآموزشی مانع تحقق اهداف بهداشت روانی دانشجویان می‌گردد. به نظر می‌رسد نتایج این پژوهش بتواند تصویر روشنی از شرایط زیست روانی اجتماعی دانشجویان مقیم خوابگا‌هها ارائه دهد و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را در اولویت بخشیدن به نیازهای بهداشتی و حمایتی قشر دانشجو، یاری رساند.

اهداف پژوهش

هدف کلی :
هدف تحقیق حاضر، شناخت رابطه عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال تحصیلی 1387ـ1386 می‌باشد.

اهداف فرعی :
تعیین سطح سلامت عمومی دانشجویان به تفکیک جنسیت

تعیین سطح سلامت عمومی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل
تعیین سطح سلامت عمومی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی
تعیین سطح سلامت عمومی دانشجویان به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه
تعیین شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان به تفکیک جنسیت
تعیین شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل
تعیین شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی
تعیین شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه
رتبه بندی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان

هدف کاربردی :
تسهیل در برنامه ریزی مربوط به بهداشت روانی ـ اجتماعی دانشجویان و تدوین راهکارهایی جهت کاهش میزان عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و افزایش سلامت عمومی در دانشجویان از اهداف کاربردی این پژوهش می‌باشند. تاکید ویژه بر نقش مددکاران اجتماعی در ارتقای سطح بهزیستی افراد به خصوص آن دسته از مددکاران اجتماعی که در حوزه امور دانشجویی ( دفاتر مشاوره و راهنمایی دانشجویان ، اداره امور خوابگاهها) فعالیت می‌نمایند، از دیگر اهداف این تحقیق است.

سؤالات پژوهش
آیا بین عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
سطح سلامت عمومی به تفکیک جنسیت چگونه می‌باشد؟
سطح سلامت عمومی به تفکیک وضعیت تاهل چگونه می‌باشد؟
سطح سلامت عمومی به تفکیک مقطع تحصیلی چگونه می‌باشد؟
سطح سلامت عمومی به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه چگونه می‌باشد؟
شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک جنسیت چگونه می‌باشد ؟
شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک وضعیت تاهل چگونه می‌باشد ؟
شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک مقطع تحصیلی چگونه می‌باشد ؟
شدت عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به تفکیک مدت زمان اقامت درخوابگاه چگونه می‌باشد؟
رتبه بندی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی در دانشجویان چگونه می باشد؟

تعریف واژه‌ها و مفاهیم

فشار :
در فرهنگ روانشناسی ربر (1985) به معنای هر نیرویی است که بر یک سیستم یا نظام وارد می‌شود و باعث تغییر شدیدی در آن نظام می‌شود.

تعریف نظری فشار روانی :
واژه استرس یک واژه انگلیسی می‌باشد و در زبانهای مختلف با همین لفظ به کار برده شده است . در زبان فارسی واژه فشار روانی را به جای استرس به کار برده‌اند که مفهوم دقیقی از استرس نیست (قریب ، 1371). هانس سلیه ، فشار روانی را درجه سوخت و ساز بدن بر اثر فشارهای زندگی تعریف می‌کند( شاملو، 1378). از نظر لازاروس استرس، رابطه بین شخص و محیط است که بوسیله وی، عنوان عامل فشار برای سلامتی او برآورد می‌شود.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف عملیاتی عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی :
در این پژوهش عوامل فشارزا به عواملی اشاره دارند که به طور کلی در محیطهای دانشگاهی سرچشمه می‌گیرند و بر ویژگیهای اختصاصی دانشجویان متمرکز می‌باشند. در این زمینه می‌توان به فشارزاهای مربوط به شرایط تحصیلی، محیط آموزشی، فارغ التحصیلی، خوابگاهی، فردی و اجتماعی که دانشجویان آن را تجربه می‌کنند، اشاره کرد.

سلامت :
سلامت دارای تعاریف گوناگونی می‌باشد. اما جامع‌ترین و پذیرفته‌ترین آن تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 1948 است که عبارت است از ” تندرستی و رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقدان بیماری یا ناتوانی ” . در سالهای اخیر با گنجاندن ” توانایی داشتن یک زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی مستمر” این تعریف تقویت شده است.

تعریف نظری سلامت عمومی :
سازمان بهداشت جهانی (WHO) سلامت عمومی را به معنای توانایی دسترسی به اهداف، ارضاء نیازهای شخصی، مقابله بهینه با مسائل و مشکلات زندگی شخصی (که فقط جنبه بیماری ندارند ) و تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی به شیوه منطقی تعریف کرده است ( رافائل و استفان ، 2002 ).

تعریف عملیاتی سلامت عمومی :
در این تحقیق سطح سلامت عمومی دانشجو از نمره‌ای که دانشجو در آزمون GHQ28 بدست می‌آورد، سنجیده می‌شود.

فصـل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مفهوم سلامت عمومی

ارائه آمار و تشخیص تعداد تقریبی افراد دارای سلامت عمومی و مشخص کردن معیارهایی برای سنجش سلامت عمومی به صورت تجربی کار بسیار پیچیده‌ای است . اصولاً کشیدن مرزی بین سلامتی و بیماری کار ساده‌ای نیست. با این وجود تعاریف و دیدگاه های متفاوتی در مورد سلامت ‏عمومی وجود دارد که به آنها می‌پردازیم.
منظور از سلامت عمومی ، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش ، ذهن، حالت و فکر می‌باشد. ازطرف دیگر سلامت عمومی بر روی سلامت فیزیکی هم تأثیر می‌گذارد. بسیاری از پژوهشهای اخیر مشخص کرده‌اند که یک سری اختلالهای فیزیکی و جسمی به شرایط روانی مرتبط هستند (نجات، 1379).
سلامت عمومی دارای چهار خرده مقیاس است که عبارتند از : سلامت جسمانی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگی .
سلامت جسمانی به معنای نداشتن بیماری است . به عبارت دیگر افرادی که برای مدت طولانی دچار علائم بیماری مانند؛ تب، صرع و دردهای مختلف جسمانی مانند سردرد ، دل درد،کمردرد نشود و در صورت ابتلا در مدت زمان کوتاهی بهبود یابد. چنین افرادی دارای سلامت جسمانی مناسبی می‌باشند( رافائل ،2002‏).
یکی از خرده مقیاسهای دیگر سلامت عمومی، اضطراب است. فروید اضطراب را « درد روانی» می‌داند (آزاد،1375). یعنی همانطور که اگر بدن دچار بیماری گردد، اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می‌گردد؛ زمانی که فرد دچار مشکل می‌شود، اولین نشانه آن به شکل اضطراب پدیدار می‌گردد(لازاروس ،1972).
عملکرد اجتماعی یکی دیگر از خرده مقیاسهای سلامت عمومی است که به موفقیت فرد در برقراری روابط بین فردی، انجام مسئولیتهای اجتماعی در قبال خودش و دیگران، احساس مفید بودن ، فعال و بارور بودن فرد می‌پردازد( منشی، 1378).
یکی از خرده مقیاسهای دیگر سلامت عمومی، افسردگی است. از واژه افسردگی بسته به کاربردهای مختلف آن در جایگاه یک «نشانه»، «نشانگان» و یا یک «اختلال» تعاریف گوناگونی به عمل آمده است. تعریف افسردگی به عنوان یک «نشانه» عبارت است از ظاهر شدن خلق غمگین در تجربه معمولی زندگی؛ مثلاً واکنش شخصی در برابر از دست دادن فرد مورد علاقه می‌تواند با حالت غمگینی ظاهر شود. وقتی افسردگی در جایگاه نشانگان به کار می‌رود اشاره دارد به اینکه نشانه خلق غمگین با نشانه‌های دیگر همراه است؛ مانند تغییرات شناختی و انگیزشی ، اختلال در اشتها و خواب و سایر نشانه‌های مرتبط. این نشانه‌ها بر حسب سن و سطح رشدی، متفاوت است (نلسون ، 2002).
تقریباً همه افراد گاهی احساس افسردگی می‌کنند و افسردگی پاسخ طبیعی انسان به فشارهای زندگی است. در افسردگی بهنجار حالات خلقی معمولاً بیش از دو هفته طول نمی‌کشد و اشکال جدی در خواب و اشتها بوجود نمی‌آورد(اتیکسون و هیلگارد ، 1983، ترجمه براهنی ).

تعاریف سلامت عمومی
سلامت عمومی و بهنجاری با توجه به موقعیت اجتماعی ، سن و فرهنگ به اشکال متفاوتی تعریف شده است. پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسأله نگاه می‌کنند، بهنجاری یا سالم بودن را ‏‏نداشتن علائم بیماری تلقی می‌کنند؛ به عبارت دیگر سلامتی و بیماری را در دو قطب مخالف یکدیگر قرار می‌دهند و برای اینکه فرد سالم بیمار شود باید از قطب سالم به قطب مخالف برود (میلانی فر،1374).
سازمان بهداشت جهانی(WHO) سلامت عمومی را به معنای توانایی دسترسی به اهداف ، ارضاء نیازهای شخصی، مقابله بهینه با مسائل و مشکلات زندگی شخصی (که فقط جنبه بیماری ندارند ) و تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی به شیوه منطقی تعریف کرده است( رافائل و استفان ، 2002 ).
سلیگمن ( 2000‏) سلامت عمومی را شادابی روحی – روانی و ایجاد برنامه‌هایی برای رشد و ‏نگهداری سلامت فیزیکی می‌دانند. از این دیدگاه، مسئولیت بهداشت روانی، حفظ روحیه با نشاط و‏‏ شادابی و طرح برنامه‌های مناسب برای رشد و نگهداری سلامت فیزیکی به عهده خود فرد می‌باشد ‏‏: یعنی چنین مسئولیتی به هیچ وجه به صورت انحصاری به افراد دیگر از قبیل والدین ، معلمان ، مشاوران و یا جامعه محول نمی‌شود . هرچند که افراد و جامعه نیز در قبال سلامت عمومی فرد مسئولیت دارند.
بوتیلر و همکاران (2000) سلامت عمومی را نداشتن بیماری جسمی و برخورداری از رفاه مادی (مسکن، تغذیه، پوشاک و وسائل حمل و نقل مناسب) و آرامش فکری می‌دانند که در نتیجه خودآگاهی، عزت نفس، خود پنداره مثبت، احساس کارآمدی، پذیرش خود و دیگران( به صورت ‏واقعی در روابط بین فردی ) و غلبه بر ترس حاصل می‌شود.
نوابی‌نژاد(1379‏) سلامت عمومی را بیداری و رهایی ‏استعدادهای فرد برای از قوه به فعل رساندن، تحقق بخشیدن به تواناییهای خویش و یافتن معنای ‏ ژرفتری در زندگی می‌داند.
‏ برخی سلامت عمومی را نشاط فردی ـ اجتماعی می‌داند که در نتیحه داشتن ادراک درست از واقعیت و پذیرش مسئولیت در قبال نشاط خود و جامعه بدست می‌آید؛ یعنی فرد علاوه بر این که ضامن سلامت جسمانی ، عاطفی و روانی خود می‌باشد باید در قبال سلامت جامعه نیز احساس مسئولیت کند؛ چرا که رعایت امور اجتماعی مثل تمیز نگه داشتن هوا و مکانهای عمومی ( مئل خیابانها ، کوچه‌ها ، پارکها، اتوبوسها و مکانهای کاری محل زندگی فرد) از بروز بیماریهای مختلف روانی و جسمانی جلوگیری می‌کند و موجب نشاط و شادابی همگانی و برقراری روابط سالم ‏و انسانی افراد با یگدیگر می‌شود.
همان طور که ملاحظه می‌شود سلامت عمومی در هیچ یک از تعاریف فوق با فهرست یا ‏خصوصیات ثابت و ویژگیهای معینی تعریف نشده است و درهر کدام از آنها به جنبه‌های خاصی از این مبحث گسترده پرداخته شده است. این امر ناشی از این است که مبحث سلامت عمومی موضوع وسیع و گسترده‌ای است که عوامل گوناگون تحت شرایط متفاوت آنرا تحت تأثیر قرار می‌دهند.
بنابراین پرداختن به جنبه خاصی از سلامت عمومی ، نمی‌تواند دیدگاه کامل و روشنی از سلامت ‏عمومی ارائه دهد بلکه در نظرگرفتن عوامل و جنبه‌های مختلف که در تعاریف گوناگون به آنها اشاره شده جهت شناخت کامل و دقیق از سلامت عمومی ضروری است.

دیدگاه های مربوط به سلامت عمومی
‏ در بعضی از نظریه‌های شخصیت ، مسأله سلامت عمومی تحت عنوان شخصیت سالم مورد بحث و ‏بررسی قرار گرفته که درآ‏ن ویژگیهای افراد سالم و ملاکهای سلامت عمومی مشخص شده است. در‏این رابطه به چند نظریه به طور اختصار اشاره می‌شود.

‏ دیدگاه اتکینسون و هیلگارد
‏ اتکینسون و هیگلارد (ترجمه براهنی و همکاران1380) معتقدند نمی‌توان به طور دقیق افراد برخوردار از سلامت عمومی را از افراد ناسالم و بیمار روانی متمایزکرد؛ با این حال افراد برخوردار ازسلامت عمومی را دارای ویژگیهای زیر می‌دانند:
کارآمدی در ادراک :
افراد بهنجار در ارزیابی تواناییهای خود واقع بین هستند؛ یعنی تواناییهای خود را بیشتر از آن چیزی ‏که هست برآورد نمی‌کنند و در عین حال تواناییهای خود را نادیده ‏نمی‌گیرند و از گفتار و رفتار دیگران ادراک درستی دارند. چنین افرادی از یک هویت اطلاعاتی برخوردار می‌باشد.
خود شناسی:
افراد دارای سلامت عمومی ‌تا حدودی به انگیزه‌ها و احساسات خود آگاهی دارند؛ احساسات و رفتارهای مهم خود را از خود پنهان نمی‌کنند بلکه می‌توانند با آنها روبرو شوند .
عزت نفس و پذیرش :
افرادی که از سلامت عمومی برخوردارند، تا حدودی احساس می‌کنند که با ارزش و مورد ‏قبول اطرافیان خود هستند و قادرندکه در موقعیتهای اجتماعی به طور خودجوش عمل کنند.
توانایی در برقراری روابط محبت‌آمیز :
افرادی که از سلامت عمومی برخوردارند توانایی آن را دارند که روابط عاطفی و محبت‌آمیز با سایرین برقرار نمایند و نسبت به نیازها و احساسات دیگران حساس هستند و برای ارضا

دیدگاهتان را بنویسید